Hjem > Namibiaforeningen > Hvor mye fattigdom?

Hvor mye fattigdom?

National Planning Commission i Namibia har akkurat offentliggjort sin "Poverty Mapping"-rapport.

Vidar Wie Østlie

Innledningsvis viser rapporten til at andelen absolutt fattige i Afrika sør for Sahara ligger på ca 40%. I Namibia har andelen absolutt fattige de siste 17 år blitt redusert fra hele 70% og nå er nede på 28%. I hovedstadsregionen (Khomas) er andelen fattige på bare 5%, mens den i rurale regioner i nord kan ligge nærmere 50%. Fattigdomsgrensen som benyttes er en størrelse som indeksjusteres og er basert på en absolutt grense som opprinnelig tilsvarte 2 USD pr. dag.

Link til artikkel: http://www.namibian.com.na/indexx.php?id=26172&page_type=story_detail

Selve rapporten: http://www.npc.gov.na/?wpfb_dl=225

dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Namibiaforeningen, Postboks 369, 2403 Elverum
Telefon: +47 62 41 36 22, Fax: +47 62 41 30 42 e-post: post@namibiaforeningen.no
Innsamlingskontrollen  Norad
Web levert av CustomPublish AS