Hjem > Namibiaforeningen > Kraftutbygging i Kunene-elven?

Kraftutbygging i Kunene-elven?

Dette kan få konsekvenser for Himbane i nord-vest og en av våre samarbeidspartnere, organisasjonen HIPO som representerer folket i området.

28.01.2015
Vidar Wie Østlie

Det ble nylig offentliggjort en ny konsekvensutredning for Baynes-alternativet. (200 km nedenfor Ruacana) En utbygging vil koste US$ 1,3 mldr  og skal deles mellom Namibia og Angola. 30% av finansieringen er skaffet til veie. Det skal i tilfelle bygges en demning som er 200 meter høy og dammen vil strekke seg 43 kilometer oppover vassdraget.

På 90-tallet ble det utført en konsekvensutredning angående utbygging ved Epupa og Baynes. Det ble ingen avklaring den gangen, blant annet på grunn av borgerkrigen i Angola. Konsekvensene for Himbane handlet om tilgang til områdene i forbindelse med kvegdrift, og dessuten at utbyggingen ville kunne få konsekvenser for gravsteder som er viktige i kulturen. Det nå aktuelle Baynes-alternativet har mindre negative konsekvenser enn Epupa-alternativet, men vil fortsatt være et inngrep med alvorlige følger.

Kilder: The Namibia Economist, Nampower.

 

dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Namibiaforeningen, Postboks 369, 2403 Elverum
Telefon: +47 62 41 36 22, Fax: +47 62 41 30 42 e-post: post@namibiaforeningen.no
Innsamlingskontrollen  Norad
Web levert av CustomPublish AS