Samarbeidspartnere i Norge

Namibiaforeningen har ulike samarbeidsparnere i Norge som spenner fra andre organisasjoner, fylkeskommuner, kommuner, statlige høgskoler og Norad. Vi er avhengige av disse samarbeidspartnerne og setter stor pris på deres bidrag til vårt arbeid. Her presenterer vi våre samarbeidspartnere og lenker til de respektive hjemmesider for mer informasjon.


Samarbeidspartnere i Namibia
Namibiaforeningen har jobbet i Namibia siden 1980 og har et tett og godt samarbeid med namibiske myndigheter. Ministry of Education er en av våre viktigste samarbeidspartnere i tillegg til ulike organisasjoner som blant annet jobber for urfolks rettigheter. Artikkelen presenterer våre samarbeidspartnere i Namibia.

dot


Namibiaforeningen, Postboks 369, 2403 Elverum
Telefon: +47 62 41 36 22, Fax: +47 62 41 30 42 e-post: post@namibiaforeningen.no
Innsamlingskontrollen  Norad
Web levert av CustomPublish AS