Høgskolen i Hedmarks Utviklingsprosjekt
Skills
Skills er navnet på Høgskolen i Hedmarks Utviklingsprosjekt som er et samarbeid mellom høgskolen og Studentorganisasjonen i Hedmark. Prosjektet går ut på å gi en del av semesteravgiften til utdanningsprosjekter til barn og ungdom ute i verden som ikke har de samme mulighetene som barn og unge her i Norge.
25.01.2012

Engasjement hjelper
Kristiane vant Skills tur til Namibia
Kristiane viser norge på kartetEtter å ha sett Namibiaforeningens prosjekter med egne øyne, er ikke Kristiane Slupstad i tvil om at Skills er et bra prosjekt. - Jeg føler virkelig at jeg bidrar, at jeg gjør noe viktig!
25.01.2012

Studentlærer
Student under tøffe forhold
Namibia 2009 025_160x213Mr. Nekongo Shigwedha er 22 år gammel og jobber som lærer ved Nhoma Village Primary School. Denne jobben har han hatt siden 2006 da han fullførte 12. klasse. Nekongo ble rekruttert av Namibiaforeningen og er nå halvveis i programmet Basic Teacher Education Diploma (BTED) ved Windhoek College of Education, et studium han tar på deltid i tillegg til å undervise.

Arbeider for urfolks rettigheter
Blir endelig sett og hørt
Namibiaforeningen jobber for at folkegrupper som gjennom historien har blitt oversett i samfunnet skal bli hørt.

dot


Namibiaforeningen, Postboks 369, 2403 Elverum
Telefon: +47 62 41 36 22, Fax: +47 62 41 30 42 e-post: post@namibiaforeningen.no
Innsamlingskontrollen  Norad
Web levert av CustomPublish AS