Hjem > Namibiaforeningen > Student >  Norske studenter til Namibia

Norske studenter til Namibia

Namibiaforeningen har siden 1997 samarbeidet med norske høgskoler om å sende studenter til Namibia. Samarbeidet omfatter i dag sju høgskoler og ca. 100 studenter som reiser til Namibia på enten praksisopphold eller feltarbeid.

 

Foreningen har i dag samarbeidsavtale med disse høgskolene:
 • Høgskolen i Hedmark
 • Høgskolen i Gjøvik
 • Høgskolen i Lillehammer
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag
Samarbeidet knytter seg hovedsaklig til studentenes praksisperioder på ca 3 mnd. Studenter innenfor ulike studieretninger har praksisopphold (og/eller feltarbeid): Allmennlærerstudenter, førskole, sykepleie, ergoterapeuter, sosionomer, utviklings- og globaliseringsstudier, sosionomer, barnevern osv.
 
Namibiaforeningens rolle i samarbeidet er:
 • Bidra med å finne aktuelle steder og samarbeidspartnere for praksis og feltarbeid.
 • Kompetanse og kontaktnett i Namibia generelt
 • Kurs og informasjon (se undermeny)
 • Tilby overnatting i Windhoek (eget gjestehus, se undermeny)
 • Assistanse i nødsituasjoner
 
dot

Namibiaforeningen, Postboks 369, 2403 Elverum
Telefon: +47 62 41 36 22, Fax: +47 62 41 30 42 e-post: post@namibiaforeningen.no
Innsamlingskontrollen  Norad
Web levert av CustomPublish AS